De Indonesische archipel is een ontzettend groot gebied. Over een breedte van ruim vijfduizend kilometer zijn her en der 17.500 eilanden verspreidt waarvan de meeste onbewoond zijn. De bewoonde eilanden zijn divers. Ieder eiland heeft een eigen cultuur, religie en een unieke planten- en dierenwereld. Geen enkel eiland is hetzelfde. Daardoor is het onmogelijk om een eiland zoals Java met de Nusa Tengara eilanden te vergelijken. Maar toch hebben alle bewoonde eilanden van Indonesie wat met elkaar gemeen. Ze herbergen allemaal een oude cultuur, jungles, prachtige sawa’s en vulkanen.

Flora en Fauna Indonesie
Indonesie heeft uitgestrekte regenwouden, hoge bergketens, vulkanen, valleien en prachtige groene sawa’s. Er leeft een grote diversiteit aan planten en dieren. In de dichte regenwouden komen soorten voor die nog niet eens zijn ontdekt. Andere zeldzame dieren en planten zijn helaas alleen nog te zien in beschermde natuurparken.

Bevolking Indonesie
De eilanden van Indonesie herbergen een grote verscheidenheid aan culturen, talen en religies. De 205 miljoen inwoners behoren tot 330 verschillende etnische groepen.

Taal Indonesie
Ondanks alle verschillende talen heerst alom het motto Bhinneka Tunggal Ika (= eenheid in verscheidenheid). Dat betekent dat er een grote voertaal is, het ‘Bahasa Indonesia’. In de meer toeristische gebieden wordt ook Engels gesproken en op enkele plekken zoals Malang op Java verstaan de oudere Indiers Nederlands.

Geloof Indonesie
De bevolking van Indonesie bestaat voor 85% uit moslims. Verder zijn er christenen, hindoes en boeddhisten.

Tijdsverschil
Op Sumatra en Java is het zomers 5 uur tijdsverschil. Op Bali en de andere eilanden is dit 6 uur later. In de winterperiode komt er een uur bij.